ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα παρεχόμενα σεμινάρια, δεν αποτελούν εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευόμενους ψυχολόγους, ψυχίατρους ή άτομα που απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα της ψυχικής υγείας, για τον λόγο αυτό δεν απευθύνονται σε αυτούς. Απευθύνονται σε άτομα που τα απασχολούν συγκεκριμένα θέματα και διεξάγονται σε ψυχο-εκπαιδευτικό πλαίσιο με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

     Ενδεικτικά, τα κυριότερα σεμινάρια που διεξάγονται σε τακτές ημερομηνίες με περιορισμένο αριθμό μελών, αναφέρονται παρακάτω:

  1. ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
  2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
  3. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

*Λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών παροχής σεμιναρίων, σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, δημιουργούνται διαρκώς νέα σεμινάρια, πέραν των ανωτέρω, προς υποβοήθηση των αναγκών αυτών.   Για αυτό το λόγο και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με το αντικείμενο των σεμιναρίων, τον χρόνο διεξαγωγής τους, τις ώρες παρακολούθησης και ότι άλλο μπορεί να σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο του Ψυχολόγου, τηλεφωνικά ή μέσω e-mail και θα σας στείλουμε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τον πλήρη κατάλογό μας.