ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι συνεργασίες του γραφείου μας περιλαμβάνουν ανάλογα με την αναγκαιότητα που προκύπτει για κάθε περίπτωση:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κατά την αξιολόγηση του θέματος που απασχολεί τον θεραπευόμενο, και ανάλογα με τη βαρύτητά του ο ψυχολόγος δύναται να προτείνει την παραπομπή του θεραπευόμενου σε ψυχίατρο, προκειμένου να διαγνωσθεί η ψυχολογική διαταραχή και να χορηγηθεί η δέουσα φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτή την περίπτωση η Ψυχοθεραπεία συνεχίζεται παράλληλα με την φαρμακοθεραπεία, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση των συμπτωμάτων της διαταραχής.

Για αυτό το λόγο και υπό το πρίσμα ότι ο ψυχολόγος και ο ψυχίατρος οφείλουν να συνεργάζονται με σκοπό τη θεραπεία του ασθενή, διατηρούμε συνεργασία με έγκριτους ψυχίατρους της περιοχής των Αθηνών, τους οποίους προτείνουμε, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση προς τον θεραπευόμενο.

Στην περίπτωση που ο θεραπευόμενος παρακολουθείται ήδη από ψυχίατρο ή επιθυμεί να αποταθεί  σε κάποιον της προτίμησής του, εκτός πλαισίου, τότε θεωρείται σκόπιμο να χορηγεί στον ψυχολόγο τα στοιχεία του ψυχίατρου προκειμένου να αποκατασταθεί η δέουσα και προς όφελος του θεραπευόμενου επικοινωνία, για την οποία δεν βαρύνεται επιπλέον οικονομικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΣ

Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, ο ψυχολόγος δύναται να συνεργάζεται με ιατρούς ή διαιτολόγους με σκοπό την ταχύτερη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, εφόσον ο θεραπευόμενος επιθυμεί τη συνεργασία αυτή.