ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η Συμβουλευτική Οικογένειας, παρέχεται ως επί το πλείστον σε γονείς, ενώ δύναται σε αυτή να συμμετέχει και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας, ιδίως όταν το πρόβλημα το αφορά. Κοινά θέματα της συμβουλευτικής αυτής αποτελούν,

το οικογενειακό δυσλειτουργικό περιβάλλον, οι αντιδράσεις στη διάσταση ή το χωρισμό των γονέων, το τραύμα, το πένθος,οι διαταραχές σε θέματα δεσμού μεταξύ των μελών, θέματα επικοινωνίας, διαχείρισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών, διαμόρφωσης υποστηρικτικού πλαισίου, όταν κάποιο μέλος πάσχει από κάποια ψυχολογική διαταραχή  ή άλλη βιολογική ασθένεια, θέματα υποστήριξης των ανήλικων και έφηβων μελών στην πορεία τους προς την ενηλικίωση,  καταχρήσεων ή εθισμών κάποιου μέλους, φυγής – εξαφάνισης ανηλίκων, και διάφορα άλλα θέματα που διαταράσσουν την ομαλή και εύρυθμη οικογενειακή ζωή.

Σκοπός της Συμβουλευτικής Οικογένειας, είναι να προσπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από πλήθος παραγόντων και να αποκατασταθεί η λειτουργία της οικογένειας, ώστε κάθε μέλος να ζει αρμονικά μέσα σε αυτήν.