ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική διαδικασία που απευθύνεται σε έφηβους, ενήλικες ως και άτομα της τρίτης ηλικίας. Η διάρκειά της εξαρτάται από το είδος του θέματος που απασχολεί τον θεραπευόμενο,

τη συχνότητα των επισκέψεων και από διάφορους άλλους παράγοντες.Στην πρώτη συνάντηση θεραπευτή – θεραπευόμενου, εκτιμάται κατά προσέγγιση η διάρκεια της θεραπείας.  Η συνεδρίες διαρκούν 60 λεπτά και πραγματοποιείται μια συνεδρία κάθε εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η οποία δύναται να αναβληθεί σε έκτακτη περίσταση. Το κόστος κάθε συνεδρίας είναι σταθερό και προκύπτει κατόπιν συνεννόησης θεραπευτή – θεραπευομένου.

Οι στόχοι της συμμαχίας θεραπευτή - θεραπευόμενου κυμαίνονται σε τρεις άξονες:

1.      Ψυχοθεραπεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.

     Μέσω συγκεκριμένων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, ο θεραπευόμενος αποκτά ξανά τον έλεγχο της ζωής του, αφού σε συνεργασία με τον θεραπευτή, αποβάλλει τυχόν σωματοποιήσεις, κρίσεις πανικού,  φοβίες, stress, τραυματικές εμπειρίες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, εθισμούς, χρόνιο πόνο και γενικότερα κάθε πρόβλημα ή ψυχολογική διαταραχή που εξ’ αρχής τον οδήγησε σε αναζήτηση θεραπείας. Επίσης διδάσκεται τεχνικές διαχείρισης αναφυομένων θεμάτων και στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων, που σχετίζονται με το πρόβλημα που τον απασχολεί, με σκοπό την εγκαθίδρυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων διαχρονικά.

2.      Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων

    Με τον όρο κρίση, αναφερόμαστε όχι απαραίτητα σε ένα τραυματικό γεγονός ή εμπειρία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιδρά σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Οι περιστάσεις που πυροδοτούν μια κρίση συνήθως εντοπίζονται σε αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως η μετάβαση στην εφηβεία, στον θάνατο ή την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, στην απώλεια εργασίας, στην οικονομική κρίση και στην επαπειλούμενη φτώχεια, στο διαζύγιο και σε διάφορα άλλα γεγονότα σταθμούς στη ζωή του κάθε ατόμου, ως ακόμη και τις φυσικές καταστροφές. Σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, η Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων βοηθά το κάθε άτομο, να αντιμετωπίσει την κρίση μέσω της συνδρομής και της υποστήριξης ενός ειδικού. Η συμβουλευτική αυτή, δεν αποτελεί μορφή ψυχοθεραπείας, αλλά είναι εστιασμένη στην ελαχιστοποίηση του stressπου προκαλεί το γεγονός και παρέχει συναισθηματική στήριξη στο άτομο και βελτιώνει τις στρατηγικές ανοχής και επίλυσης προβλημάτων του ατόμου, προκειμένου να ανταπεξέλθει το άτομο με ασφάλεια, άμεσα στις ανάγκες που γεννούνται από το πρόβλημα. Άρα είναι μια διαδικασία βραχείας διάρκειας και εντατική, αφού γενικά διαρκεί μια περίοδο μερικών εβδομάδων. 

3.      Συμβουλευτική Προσωπικής Βελτίωσης (Coaching)

               Εκτός της θεραπείας συγκεκριμένων ψυχολογικών διαταραχών, εντός του θεραπευτικού πλαισίου επιτυγχάνονται επιπλέον στόχοι που συνδράμουν συμβουλευτικά τον θεραπευόμενο στην ατομική, διαπροσωπική και κοινωνική του ανέλιξη, ακόμη και όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. οικονομική κρίση, καταναλωτισμός κ.λ.π.) δεν ευνοούν προς την κατεύθυνση αυτή. Υπό το πρίσμα αυτό ο θεραπευόμενος, μέσα από την έκφραση των σκέψεων, των ανησυχιών και των φόβων του, εκπαιδεύεται στην ανεύρεση λύσεων για κάθε αναφυόμενο ζήτημα, αποκτά μια πληρέστερη εικόνα του εαυτού του και του περιβάλλοντός του, κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρά του, αναγνωρίζει πως αντιλαμβάνεται και πως αντιδρά στα διάφορα γεγονότα της καθημερινότητας, ανακαλύπτει πτυχές της προσωπικότητάς του που αγνοούσε και με αυτά τα εφόδια αντιλαμβάνεται πληρέστερα τους άλλους και αλληλεπιδρά με αυτούς καλύτερα και αποτελεσματικότερα.